torsdag 3 juli 2014

Bland klippor och blomsterängar.

Varje sommar tillbringar vi några semesterveckor på västkusten. Och varje gång slås man av kustnaturens ändlösa variation. De första bilderna är från naturreservatet Saltö där kala, slipade klippor, klappersten, möter vindpinade tallar, vresrosor och klart vatten i en ständigt växlande naturlig trädgård. Igår hade vi en underbar sommardag ute på Koster där strandängarna blommade för fullt med vädd, trift, geranium, klint och gulmåra. Vanligtvis är vi här i augusti – bättre badtemperatur men blommen har vi missat helt. Om man skulle anlägga en trädgård på Koster är det den självklara grunden att utgå från. För bättre blir det inte.

Rocks and meadows. Each year we spend a few weeks of our summer vacation on the Swedish west coast. And each time we are amazed by the infinite variation of the coast line nature. Bare rocks, wind swept pines, Rosa Rugosa, and pebbles arranged to perfection. Yesterday we went to the island Koster and was surrounded by the most amazing flowering meadows.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar